abc
  Zoeken op: Alle woorden Een van deze woorden Complete zin
if dutch is abacadabra for you ... Klik om deze pagina te verversen
Inhoud verversen
Hoofdmenu

Tip: u kunt de tekst vergroten en verkleinen door met de Ctrl-toets ingedrukt aan uw muiswieltje te draaien.
Hoofdmenu

12 maart 2004 IDEOMA Grondwater, peilbuizen per project

18 februari 2000

Grondwaterstanden beheren en rapporteren

Als u veel peilbuizen in beheer heeft en daarvan bv. elke 14 dagen de grondwaterstand moet opmeten, dan is IDEOMA Grondwater het programma voor u. Met het programma administreert u de grondwaterstanden van een groot aantal peilbuizen over een jarenlange periode. Van de peilbuizen kunnen alle essentiële gegevens worden ingevuld, zoals wijk, adres, meetnet, watervoerend pakket, filterafmetingen, x- en y-coördinaten, maaiveldhoogte en signaleringswaarden. Een memoveld geeft u de ruimte voor allerlei extra notities per peilbuis, zodat de historie van elke peilbuis kan worden bijgehouden.

IDEOMA Grondwater voorziet in een lijst met peilbuizen, waarin vrij kan worden gesorteerd en gefilterd. In deze lijst geeft de knop 'Details' (of een dubbelklik in de kantlijn) de peilbuisdetails, waarin naast de bovengenoemde algemene gegevens ook alle metingen per peilbuis te zien zijn.

Klik om de afbeelding te vergroten Centraal in het programma staat de kalender. De datum die daar wordt gekozen wordt gebruikt om de meetgegevens op die datum te bekijken of om nieuwe meetgegevens in te voeren. Verder is er een lijstje met alleen de datums waarop gemeten is, zodat daar niet lang naar hoeft te worden gezocht. Als de peilbuizenlijst op het scherm staat worden de metingen getoond van de datum die in de kalender gekozen is. Verandert u de datum in de kalender, dan wordt de lijst meteen bijgewerkt, zodat u heel snel door de meetgegevens heen kunt bladeren.

Peilbuizen die op de gekozen datum nog niet geplaatst waren of vóór die tijd al vervallen zijn, worden niet in de lijst weergegeven.


Klik om de afbeelding te vergroten Als de lijst voor het eerst wordt geopend staat deze gesorteerd op peilbuiscode. Met een klik op de kolomkop sorteert u de lijst op adres of volgnummer. Als u meetgegevens gaat invoeren, wordt de sortering automatisch op volgnummer gezet. Dit volgnummer kunt u zelf bepalen en komt overeen met de volgorde waarin u meet.

Klik om de afbeelding te vergroten

De grote pijl naar rechts in het hoofdmenu opent het rapportagemenu, vanwaar tabellen en grafieken kunnen worden gemaakt.

Klik om de afbeelding te vergroten Rapportagemenu
  • Vul bij 'Periode' de jaren in waarvan u een rapportage wil maken.
Voor grafieken:
  • Als u van één peilbuis een grafiek wil inclusief de bij de peilbuis ingevulde onder- en bovengrens, kies dan één peilbuis en druk op de knop 'Grafiek'
  • Wilt u drie peilbuizen tegelijk in één grafiek zien, kies dan de drie peilbuizen die u wil weergeven en druk weer op 'Grafiek'.
Voor tabellen:
  • Als u wil dat het rapport alleen de peilbuizen van een bepaalde wijk weergeeft, kies dan de wijk en zet het vinkje aan
  • Als u wil dat het rapport alleen de peilbuizen van een bepaald meetnettype weergeeft, kies dan het meetnettype en zet het vinkje aan.
Grondwaterstanden

Klik om de afbeelding te vergroten

Statistieken
In de tabel Statistieken ziet u ondermeer de gemiddelde grondwaterstand t.o.v. NAP, het aantal overschrijdingen van de signaleringswaarden, de minimale en de maximale stand en de datums daarvan.

Klik om de afbeelding te vergroten

Jaargrafiek
De jaargrafiek van peilbuis 1-1.01 toont in 1998 tweemaal een te lage en vijfmaal een te hoge waterstand. Bij de peilbuisgegevens zijn een onder- en een bovengrens ingevuld, welke bij één peilbuis in de grafiek worden weergegeven. Deze overschrijdingen van de signaleringswaarden ziet u terug als 2 en 5 in de statistiekentabel in de tweede regel (peilbuis 1-1.01) onder de kolomkop 'Aantal overschr. onder' en 'boven'. Tevens is in de tabel te zien wanneer de hoogste en wanneer de laagste waterstand gemeten is.

Klik om de afbeelding te vergroten

Eindeloze mogelijkheden tegen meerprijs
Indien men beschikt over een CAD-programma dat zich laat aansturen, bv. AutoCAD of Microstation, dan kan het systeem de CAD-software laten inzoomen op de gewenste peilbuis. Ook kunnen dan overzichtskaarten gemaakt worden, bv. door gekleurde peilbuissymbolen te plaatsen, waarvan de kleur afhankelijk is van de gemiddelde grondwaterstand in een bepaalde periode.

Universele techniek garandeert lage kosten voor de lange termijn en onafhankelijkheid
IDEOMA Grondwater slaat alle gegevens op in het databaseformaat van Microsoft Access 97. Hierdoor kunt u zelf m.b.v. Access snel extra rapportages maken en bent u dus niet van IDEOMA afhankelijk. Kennis van Microsoft Access wordt immers steeds gewoner en goedkoper. Ook de uitwisseling met MS Word en Excel is hierdoor op lange termijn gegarandeerd.

Aanvullende diensten rondom IDEOMA Grondwater
IDEOMA Grondwater is ontwikkeld door IDEOMA op initiatief van Wareco Amsterdam. Het adviesbureau Wareco is ondermeer gespecialiseerd in grondwaterproblematiek en kan u uitstekend ondersteunen bij het implementeren van het peilbuizenmeetnet.
IDEOMA is u graag van dienst bij het installeren van dit grondwaterbeheersysteem. Hiervoor rekenen wij één dag, met inbegrip van een instructie voor de databasebeheerder. Als u tot nu toe met een ander grondwaterprogramma heeft gewerkt dan kunnen doorgaans alle oude oude peilbuis- en meetgegevens door IDEOMA worden overgehaald. De peilbuislocaties kunnen eventueel worden overgehaald uit CAD-bestanden. De kosten hiervoor worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

In deze kolom vindt u voortaan aanvullende opmerkingen rond dit onderwerp.
De tekst links hiernaast kan verouderd zijn.

Het laatste nieuws vindt u via het hoofdmenu
Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld. Zegt het voort!

Klik voor onze Facebook-pagina Om te voorkomen dat uw surfgedrag op onze website kan worden gevolgd door derde partijen, zoals Facebook, hebben wij alle actieve links e.d. verwijderd, m.u.v. Statcounter. U kunt natuurlijk nog wel onze Facebook-pagina bezoeken.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie, een offerte of een webdemo? Vul dan hier uw gegevens in. We sturen dan per email de gevraagde informatie of geven u enkele datums voor een webdemo.

Sinds maandag 2 juli 2007 zijn op ideoma.nl pagina‘s bekeken. Bekijk hier de statistieken

Open uw PDF!
Stop printen, krassen, scannen - maak uw PDF-aantekeningen meteen digitaal!

Open uw DWG!
Bespaar fors op uw CAD-licentiekosten met Open DWG software!Probeer GstarCAD eens ... © Copyright 1992-2022, IDEOMA intelligent systems bv